Tage Berg

HAR MEDVERKAT I

Faster (1978) Prästen
Mr ernest (1970) Lane
Lax,lax,lerbak (1963) Göran Persson
På vift i wien (1961) Hupfer,skräddarmäst.
Tillbaka