Margit Carlquist-Larsson

HAR MEDVERKAT I

Lulu (1968) Grevinnan,målarinna
Tillbaka