Axel Düberg

HAR MEDVERKAT I

Herr puntila och hans dräng... (1985) Advokaten
Daniel hjort eller skuggornas. (1984) Arvid Stålarm
Skärmararna (1964) Habib/Lassen/Soldaten
Han hade två pistoler med..... (1964) Michele/svärdfisken
Barna hedenhös blir stockh.... (1963) Pappa Ben
Lax,lax,lerbak (1963) Broder Nicolaus
Bara en barberare (1963) Herr corfan/mfl
Den kaukasiska kritcirceln (1963) Förste arkitekten/mfl
Fysikerna (1962) Wilfried-kaspar,son
Trettondagsafton (1962) En sjökapten
Patrasket (1962) Plom
Sergeant musgrave dansar (1962) Walsh,gruvarbetare
Skämtarna (1961) Eddie sanborn
Gustav vasa (1961) Göran persson,sekr.
På vift i wien (1961) Kraps,gårdskarl
Tuppen (1960) Robin adair
Fårakällan (1960) Borgmästaren i ciudad
Tillbaka