Bert Rolfart

HAR MEDVERKAT I

Pygmalion (1996) Torghandlare
Pygmalion (1996) Balgäst
Huckleberry finn (1989) hertigen
Gustaf iii (1988) Ryttmästaren/ mfl
Ifigenias bröllop (1987) Kör
Kurage och hennes barn (1987) Den katolske väbeln/mf
Längtan (1976) En låssmed
Tillbaka