Nils Fritz

HAR MEDVERKAT I

Hamlet (1967) Marcellus
Oss åsnor emellan (1966) Hardnutt,stadsfullm.
Arturo ui (1966) Butcher
Tokiga grevinnan (1965) Livräddaren/mfl
Före kvällen (1965) Mr.hawkes
Chefen fru ingeborg (1965) Bengt andersson
Klaga månde elektra (1964) Ezra Mannon,general
Karusellen (1964) Proteus,minister
Skärmararna (1964) Si Slimane
Farmor och vår herre (1963) Axel
Lax,lax,lerbak (1963) Birger Jarl/Bellman/mf
Besöskstid (1963) Martin kalm,överläkare
Den kaukasiska kritcirceln (1963) Prinsen
Fysikerna (1962) Richard voss,kriminalk
Patrasket (1962) Greve archi
Gustav vasa (1961) Magister olaus
Tillbaka