Petter Westfelt

HAR MEDVERKAT I

Sanning och konsekvens (1985) Leroy
Som ni vill ha det (1984) Jaques/hovfolk/mfl
Så tuktas en argbigga (1984) En page/Sockerknapp/mf
De förbytta (1983) Jasperino/Pedro
Jacques och hans husbonde (1983) Unge Bigre
Romeo och juliet (1983) Paris
Tillbaka