Nils Åsblom

HAR MEDVERKAT I

Arvet från ballygombeen (1974) Crotchet
Gösta berlings saga (1973) Lille Ruster
Nya wermländingarne (1966) Övriga roller
Pyton (1966) Medverkande
Fruar på vift (1966) Hotellvärden
Arturo ui (1966) Gaffles/cicerobo
Tokiga grevinnan (1965) Rentieren
Episod i vichy (1965) Polischefen
Isabella (1965) Snickare ii/mfl
Buren (1965) Korpral sease
Stienz (1965) Stienz
Tolvskillingsoperan (1964) Smith,överkonstapel
Klaga månde elektra (1964) Josiah Borden,direktör
Skärmararna (1964) Gendarmen/Soldaten
Tillbaka