Frank Sundström

HAR MEDVERKAT I

Den rastlöse herrn (1969) Leonard
Den rastlöse herrn (1969) Regi
Lulu (1968) Regi
Christina (1968) Regi
Draken (1967) Regi
Hamlet (1967) Regi
Dagen lovar att bli vacker (1966) Bearbetning
Dagen lovar att bli vacker (1966) Regi
Arturo ui (1966) O'casey
Tokiga grevinnan (1965) Regi
Episod i vichy (1965) Fürst von berg
Isabella (1965) Regi
Tillbaka