Görel Engstrand

HAR MEDVERKAT I

De saknade (1998) Kostym
Mor kurage och hennes barn (1998) Kostym
Henrik iv (1997) Kostym
Kärlek på krim (1994) Kostym
Gustav vasa (1994) Kostym
Stormen (1990) Kostym
I lusthuset (1988) Kostym
Bernarda albas hus (1987) Kostym
Misantropen (1987) Kostym
Guldåldern (1986) Kostym
Slutspel (1983) Kostym
Tartuffe (1983) Kostym
Historien om en häst (1982) Kostym
Tillbaka