Mike Almayehu
Mike Almayehu är utbildad vid det estetiska programmet på Lerums gymnasium. Från 2000 till 2004 var han anställd vid Backa teater i Göteborg, där han medverkade i Elisa, Hamlet light, Hatten är din och Arga leken. Mike har även medverkat i film- och TV-produktionerna Vita lögner, Det nya landet samt Vinden bär oss.

(Uppdaterad senast: 2009-09-08)

HAR MEDVERKAT I

BARA BARNET (2005) Medverkande
Tillbaka