Lisa Wollter
Lisa är utbildad vid Bolandsskolans gymnasium i Uppsala där hon gick Skådespelarprogrammet. Hon har vidareutbildat sig vid Teaterhögskolan i Stockholm och synts i produktioner som Clownen Jac, Kungsgatan och Den feruktansvärda semällen. Hon har även medverkat som regiassistent i produktioner som Blackout och som sufflös i Tröstar jag dig nu?

(Uppdaterad senast: 2010-06-17)

HAR MEDVERKAT I

NATTPASSAGE (2016) Översättning till engelska
FÖDELSEDAGSKALASET (2010) Lulu
CLOWNEN JAC (2007) Flickan
Tillbaka