Ville Virtanen
Ville har utbildat sig till skådespelare vid Teaterhögskolan i Finland. Han har medverkat i flera teaterproduktioner, exempelvis Simpatico på Tampereen teatteri, Hyvin Päättyy Kaikki på Ryhmäteatter, N the heart of Darkness på Helsingin juhlaviikot samt Fanny och Alexander på Svenska Teatern. Ville känns även igen från olika film -och Tv Produktioner såsom Nolltolleranssi och Eftervärme, Jordskoott, Det vita folket, Sorjonen och Law of the Land.

(Uppdaterad senast: 2016-12-15)

HAR MEDVERKAT I

Sånger från bottenvåningen (2022) Idé, manus och regi
FADREN (2016) Ryttmästaren
Tillbaka