Mari-Helen Hyvärinen
Mari-Helen studerar vid det svenskspråkiga skådespelarprogrammet vid Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors, Finland. Hon tar sin masterexamen våren 2017. Sedan innan har hon en bachelor examen som dramainstruktör från Yrkeshögskolan Novia, en konstnärlig ledarskapsutbildning som ger behörighet för att jobba med tillämpad teater. I Finland har Mari-Helen spelat på bl.a. Wasa Teater och Svenska Teatern. Baba Yaga är Mari-Helens första produktion på ung scen/östgötateatern.

(Uppdaterad senast: 2017-05-31)

HAR MEDVERKAT I

BANKDIREKTÖR BORKMAN (2017) Frida Foldal *
MIO MIN MIO (2016) Nonno us 12/3
Tillbaka