Sara Niklasson

HAR MEDVERKAT I

Love me Tinder (2022) Komposition
Love me Tinder (2022) Medverkande musiker
ROBERTS BROBERG- OCH DALBANA (2021) Musiker
ALMSTRIDEN (2021) Gitarr, mandolin, sång, mm
COLD BLUE STEEL AND SWEET FIRE (2019) Sång, gitarr, dulcimer
BIRD ON THE WIRE (2019) Sång, gitarr, fiol
BIRD ON THE WIRE (2018) Sång, gitarr, fiol
BIRD ON THE WIRE (2018) Sång, gitarr, fiol
FUN HOME (2017) Musiker
Tillbaka