Nina Dahn
Nina Dahn är utbildad vid Högskolan för scen och musik i Göteborg 2017-2020. Under sin utbildning gjorde hon praktik i Puntila och hans dräng Matti på Göteborgs stadsteater. Våren 2020 medverkade hon i slutproduktionen Mamma pappa barn i regi av Malin Stenberg. På Dramaten har Nina medverkat i bland annat Liv Strömqvist tänker på sig själv och I väntan på att gå. Nina mottog 2020 års Carl Larsson-stipendium för konstnärlig självständighet och originalitet.

(Uppdaterad senast: 2024-01-18)

AKTUELL I

HAR MEDVERKAT I

Den långa flykten (2024) Medverkande
Alltid vara vi (2022) Medverkande
Tillbaka