Impressarion från smyrna (1996)

MEDVERKANDE

På scenen
Ali Hans V Engström

Carluccio Lars Dejert

Lucrezia Maria Kulle

Tognina Anneli Martini

Annina Anna Pettersson

Pasqualino Per Eggers

Greve lasca Lennart R Svensson

Maccario Carlo Schmidt

Nibio Torsten Wahlund

Fabrizio Ola Lindegren

Beltrame Åke Lundqvist

Portier m.fl. Åke Lundqvist

Produktion
Regi Peter Wahlqvist

Författare Carlo Goldoni

Översättning Åke Heed sven

Bearbetning Peter Wahlqvist

Scenografi Anders Hanser

Kostym Anna Ardelius

Ljus Sören Hintze

Musik Bengt Ernryd

Mask Barbro Forsgårdh
Kjerstin ElgFAKTA

Spelperiod 1996-10-04 -
Kategori Teater
Tillbaka