Leonce & lena/woyzeck & marie (1982)

MEDVERKANDE

På scenen
Kung peter/utropare/mf Niels Dybeck

Leonce/tamburmajoren Sven Strömersten-Holm

Lena/kvinnan Ewamaria Björkström Roos

Valerio/Andres Carl Kjellgren

Guvernanten/Marie Sonja Hejdeman

Rosetta/Käthe Iwa Boman

Kanslern/Karl Hans Bendrik

Betjänt I/läkare/häst Lasse Petterson

Betjänt II/Woyzeck Tomas Laustiola

Produktion
Författare Georg Büchner

Översättning Per Erik Wahlund

Bearbetning Tomas Melander
Rikard Johansson


Regi Tomas Melander
Rikard Johansson


Scenografi Per A Jonsson

Kostym Per A Jonsson

Ljus Gert Havner

Musik Bengt Ernryd

Koreografi Jan Zetterberg

Mask Ulrika Nilsson
Hannelore SchwartzFAKTA

Spelperiod 1982-10-30 -
Kategori Teater
Tillbaka