Annsofi Nyberg

HAR MEDVERKAT I

Kretsen – Om Hilma af Klint (2023) Kostym
ALMSTRIDEN (2021) Kostym
DET STORA TEATERKALASET (2020) Kostym
CIRKUS MADIGAN (2020) Scenografi och kostym
SPELMAN PÅ TAKET (2019) Kostym
ELVIRA MADIGAN (2019) Scenografi och kostym
MEDAN VI VÄNTAR (2019) Scenografi
OCH SÅ LEVDE DE LYCKLIGA (2019) Scenografi och kostym
OCH SÅ LEVDE DE LYCKLIGA (2018) Scenografi och kostym
SHAKESPEARE IN LOVE (2018) Kostym
LILLA TROLLFLÖJTEN (2018) Scenografi och kostym
STOPPA VÄRLDEN (2018) Scenografi och kostym
OCH SÅ LEVDE DE LYCKLIGA (2018) Scenografi och kostym
OCH SÅ LEVDE DE LYCKLIGA (2018) Scenografi och kostym
TILLBAKA TILL NU - KT (2018) Scenografi och kostym
TILLBAKA TILL NU (2017) Scenografi och kostym
KLARA NÄTTER: BULL (2017) Scenografi och kostym
PAMINA - LILLA TROLLFLÖJTEN (2017) Scenografi och kostym
MEDAN VI VÄNTAR (2017) Scenografi
PAMINA - EN SKILSMÄSSOMUSIKAL (2017) Scenografi och kostym
PRATA HÖGRE KARIN! (2017) Scenografi och kostym
JAG SKA BLI NUMMER ETT! (2017) Scenografi och kostym
PRATA HÖGRE KARIN! (2017) Scenografi och kostym
BILLY ELLIOT (2017) Kostym
PRATA HÖGRE KARIN! (2017) Scenografi och kostym
NATTORIENTERARNA (2016) Kostym
EN SAK I TAGET (2016) Scenografi och kostym
TROLLFLÖJTEN 2.0 (2016) Scenografi och kostym
NYA VÄGAR (2016) Scenografi och kostym
MEDAN VI VÄNTAR (2016) Scenografi
VINGKLIPPT (2015) Kostym
SAMTAL FÖRE DÖDEN (2015) Kostym
CABARET (2015) Kostym
ORFEUS & EURYDIKE (2015) Scenografi och kostym
ORFEUS & EURYDIKE (2015) Scenografi och kostym
RONJA RÖVARDOTTER (2014) Kostym
BELLMAN! (2014) Kostym
DIPLOMATI (2014) Kostym
HÖSTSONATEN (2014) Kostym
I BLÅBÄRSSKOGEN (2014) Scenografi och kostym
STENAR I FICKAN (2014) Scenografi och kostym
FELICIA FÖRSVANN (2013) Kostym
MARIAS TESTAMENTE (2013) Kostym
3.31.93. (2013) Kostym
WEST SIDE STORY (2013) Kostym
MARKURELLS (2012) Kostym
NEXT TO NORMAL (2012) Kostym
SPÖKHOTELLET (2012) Kostym
MÄNNISKOR I MÅNSKEN (2012) Kostym
OLOF PALME (2012) Kostym
PERSONA (2011) Kostym
DÖDSDANSEN (2011) Kostym
KOMMA RUSANDE (2011) Scenografi och kostym
LEKA MED ELDEN (2011) Kostym
SMUTSIGA HÄNDER (2007) Kostym
Skön soppa (2006) Scenografi
ALLT ELLER INGET (2003) Kostym
Henrik den fjärde (2000) Kostym
Muntra fruarna i windsor (2000) Kostym
Det susar i säven (1992) Kostym
Tillbaka