Lars Norén

HAR MEDVERKAT I

ACT (2023) Text
Temps Mort (2022) Av
Tiden är vårt hem (2021) Av
NATTEN ÄR GRANNE MED STILLHETE (2019) Dramatiserad av
EPISOD (2018) Text
VINTERMUSIK (2017) Av
FRÅN SYRENER SNÖ... (2014) Poesi
NATTVARDEN (2014) Av
3.31.93. (2013) Av
DEMONER (2013) Av
STILLHETEN (2011) Av
NATTEN ÄR DAGENS MOR, KAOS... (2007) Författare
2 x NORÉN (2006) Författare
Tyst musik (2002) Författare
De saknade (1998) Författare
Vilstolen (1991) Författare
Demoner (1984) Författare
Underjordens leende (1982) Författare
En fruktansvärd lycka (1981) Författare
Tillbaka