Ivar Lindell

HAR MEDVERKAT I

Kafé klara vis-kafé (1983) Musiker
Kafé klara jazz-kafé (1983) Musiker
Kafé klara-en rågad timme (1983) Musiker
Kafé klara-en musikalisk litt. (1983) Musiker
Maratondansen (1982) Musiker
Det bästa av världar (1981) Alexander Plommer
Slaget vid lobositz (1977) Musiker
Väntarna (1976) Musiker
De vilda svanarna (1971) Musiker
Den goda människan i sezuan (1971) Musiker
Minns du den stad (1970) Musiker
Tillbaka