Henrik Ibsen

HAR MEDVERKAT I

Gengångare (2024) Av
BANKDIREKTÖR BORKMAN (2017) Av
EN FOLKEFIENDE (2014) Fritt efter
ETT DOCKHEM (2013) Av
PEER GYNT (2012) Av
IBSEN 2010 (2010) Av
GENGÅNGARE (2010) Av
VILDANDEN (2008) Författare
Hedda gabler (2008) Författare
PEER GYNT (2007) Författare
HEDDA GABLER (2007) Författare
FRUN FRÅN HAVET (2006) Författare
Ett dockhem (2002) Författare
Hedda gabler (1998) Författare
Rosmersholm eller de vita häst (1991) Författare
Vildanden (1990) Författare
Brand (1989) Författare
Ett dockhem (1978) Författare
Peer gynt,del ii (1975) Författare
Peer gynt,del i (1974) Författare
När vi döda vaknar (1967) Författare
Tillbaka