Kalevala (2003)

MEDVERKANDE

På scenen
Väinämöinen Carl-Åke Eriksson

Solen Carl-Åke Eriksson

Joukahainen Henrik Rafaelsen

Tieras bror Henrik Rafaelsen

Marjattas pappa Henrik Rafaelsen

En av Untamos män Henrik Rafaelsen

Aino Minna Treutiger

Pohjaflicka Minna Treutiger

Piltti Minna Treutiger

Ainos+Joukahainens mor Iwa Boman

Skogsfrun Iwa Boman

Louhi, Pohjafrun Claire Wikholm

Pohjas dotter Odile Nunes

Gubben som lagar sår Mats Hedlund

Tieras pappa Mats Hedlund

En av Untamos män Mats Hedlund

Illmarinen, smeden Jan Modin

Månen Jan Modin

Ahti Lemminkäinen Steve Kratz

Stjärnan Steve Kratz

Kylliki Frida Bergh

Pohjaflicka Frida Bergh

Lemminkäinens mamma Ewamaria Björkström Roos

Jätten Vipunen Ralph Carlsson

Ainos pappa Ralph Carlsson

En av Untamos män Ralph Carlsson

Ett barn Ralph Carlsson

Marjattas mamma Anna-Maria Käll

Anikki Anna-Maria Käll

Illmatar Anna-Maria Käll

Tieras syster Anna-Maria Käll

Pohjas husbonde Thomas Roos

En av Untamos män Thomas Roos

Råe Rodus Thomas Roos

En ensam gumma Lilian Johansson

Tieras mamma Lilian Johansson

Loka Lis Nilheim

Råe Rodus hustru Lis Nilheim

Tiera Jan Mybrand

En av Untamos män Jan Mybrand

Joukahainens bror Jan Mybrand

Untamo Bengt Järnblad

Herden m. blöta hatten Bengt Järnblad

Kalervo Ole Forsberg

Haren Ole Forsberg

Virokannas Ole Forsberg

Kullervo Björn Wahlberg

Kullervos mamma Pia Johansson

Ainos syster Pia Johansson

Kullervos syster Sanna Krepper

Pohjaflickan Sanna Krepper

Dödeling Sanna Krepper

Marjatta Suzanna Dilber

Pohjaflicka Suzanna Dilber

Produktion
Författare Elias Lönnrot

Översättning Lars Huldén
Mats Huldén


Bearbetning Jan Mark
Lars Rudolfsson


Regi Lars Rudolfsson

Scenografi Lars Rudolfsson

Kostym Kersti Vitali Rudolfsson

Ljus Anders Rosenqvist

Mask Katrin Wahlberg

Musik Savannah Agger
Zqaty LundinFAKTA

Spelperiod 2003-09-05 -
Kategori Teater
Tillbaka