August Strindberg

AKTUELL I

HAR MEDVERKAT I

Jean & Julie (2024) Fritt efter Fröken Julie, en pjäs av
Janna & Olle leker med elden (2024) Fritt efter
En dåres försvarstal - - en vansinnig kvinnas bekännelse (2023) Av
HEMSÖBORNA (2017) Av
FADREN (2016) Av
PARIA (2012) Av
DEN STARKARE (2012) Av
FÖRSTA VARNINGEN... (2012) Av
MUTTER/FORDRINGSÄGARE (2012) Fordringsägare av
EN DÅRES FÖRSVARSTAL (2012) Av
OCKULTA DAGBOKEN (2012) Av
ETT DRÖMSPEL (2012) Av
DÖDSDANSEN (2011) Av
FRÖKEN JULIE (2011) Av
LEKA MED ELDEN (2011) Av
FADERN (2010) Av
DREAMPLAY/BUS (2010) Baserad på text av
DÖDSDANSEN (2010) Av
BROTT OCH BROTT (2009) Författare
ETT LITET DRÖMSPEL (2009) Baserad på pjäs av
PÅSK (2009) Författare
Kära fröken harriet bosse! (2008) Text
MÄSTER OLOF (2008) Författare
STORA LANDSVÄGEN (2008) Författare
REPETERAS: FRÖKEN JULIE (2007) Text
ETT DRÖMSPEL (2007) Författare
TOTEN-INSEL (2007) Författare
STRINDBERG, HIATT, HUNN Å JA (2006) Text
DJÄVLA KARL!!! (2006) Författare
KÖRA OCH VÄNDA ELLER... (2005) Författare
ERIK XIV (2005) Författare
Strindberg hiatt hunn å ja (2005) Texter av
Fordringsägare (2005) Författare
Fröken julie (2004) Författare
Dödsdansen (2004) Författare
Till damaskus (2003) Författare
Ett drömspel (1998) Författare
Jag är galen (1997) Författare
Svarta fanor (1997) Författare
Pelikanen (1997) Författare
Leka med elden (1994) Författare
Gustav vasa (1994) Författare
Djävla karl!!! (1992) Författare
Helluvaguy (1992) Text
Paria (1990) Författare
Gustaf iii (1988) Författare
Samhällets fiende (1981) Författare
Fadern (1981) Författare
Ett litet drömspel (1981) Författare
Det växande slottet (1976) Författare
Dödsdansen (1973) Författare
Kaspers fettisdag (1973) Författare
Ockulta dagboken (1973) Författare
Brott och brott (1973) Författare
Till damaskus i-ii-iii (1965) Författare
Kronbruden (1965) Författare
Paria (1964) Författare
Påsk (1963) Författare
Gustav vasa (1961) Författare
Fröken julie (1960) Författare
Tillbaka